Aktualna emisija od 16.9.2020.:

Roža i rožice

jačke:

 • Divojčica j' rože brala
 • Marica rožica
 • Za male i velike - 9. emisija

  Roža i rožice

  Ča znači roža ili rožica u naši jačka? Čuda krat nij mišljena kitica nego mlada divojka. Kade je tako ćemo ti predstaviti u ovom izdanju. Zvana toga ćemo ti pokazat ča za vrsti rož postoju. A ov put moreš i ča s nami skupa načinit. Barbara će ti pokazati kako se more načiniti iz serviete roža.

  o izdanju

  moderacija i tekst: Nina Buranić
  snimke i slike: Kristijan Karall, internet
  pomagačica kot snimanja moderacije: Hanna Domnanović
  ručni rad: Barbara Karall
  koordinatorica: Vera Buranić
  tehnička realizacija i rizanje: Kristijan Karall

sadržaj: Hajdenjakiprogramiranje i design: Kristijan Karall