Aktualna emisija od 9.9.2020.:

Muška sridnja nošnja

jačka:

 • Naša mala Anica
 • Za male i velike - 8. emisija

  Muška sridnja nošnja

  Danas ćemo pogledati na mušku sridnju nošnju i ke varijante postoju ovde. Kod jačku smo zibrali Naša mala Anica. Pri ovoj tancaju muži u Puljanskom kolu solo, zvana toga ima ova jačka 11 kitic.

  o izdanju

  moderacija i tekst: Nina Buranić
  snimke i slike: Kristijan Karall, internet
  pomagačica kot snimanja moderacije: Hanna Domnanović
  pomagačice kot oblačenja: Vera Buranić
  pomagačice kot snimanja u KUGI: Barbara Karall, Nina Buranić, Kristina Karall
  model: Sebastian Dorner koordinatorica: Vera Buranić
  tehnička realizacija i rizanje: Kristijan Karall

sadržaj: Hajdenjakiprogramiranje i design: Kristijan Karall