Aktualna emisija od 19.8.2020.:

Haydn i Hrvati

jačke:

 • Oj Jelena, Jelena
 • V jutro rano
 • Za male i velike - 7. emisija

  Haydn i Hrvati

  Danas ćemo pogledati na povezanost hrvatskih jačak i klasične muzike. Kod gradišćanca Josefa Haydna se najde nekoliko melodijov ke su i narodne jačke. Dvi takove ćemo ti predstaviti.

  o izdanju

  moderacija i tekst: Nina Buranić
  snimke i slike: Kristijan Karall
  pomagačica kot snimanja moderacije: Hanna Domnanović
  koordinatorica: Vera Buranić
  tehnička realizacija i rizanje: Kristijan Karall

sadržaj: Hajdenjakiprogramiranje i design: Kristijan Karall