Aktualna emisija od 17.6.2020.:

Predstavljanje platforme

jačke:

 • Mi smo si družice
 • Za male i velike

  Nova platforma za dicu

  Ovde nastaje posebna web platforma za dicu. Nosi ime »Za male i velike«, tako se zove i žepna knjiga za dicu ku su izdali Hajdenjaki 2015. ljeta. Ona sadržava jačke, zbrajačice i igre za dicu. Cilj platforme je premjestiti ov sadržaj u digitalni oblik. Predvidjen je svaki tajedan jedan novi doprinos u dužini od 5-10 minut.

  Projekt peljaju Nina Buranić, Vera Buranić i Kristijan Karall kot urednički tim. Nina je dodatno k tomu moderatorica ka pelja kroz emisiju, Vera preuzima koordinaciju a Kristijan tehničku realizaciju. Kot pojedinih točkov sudjeluju i daljnji člani Hajdenjakov.

  Važan dio ove platforme su jačke, kade moru svi gledatelji jačiti skupno s Hajdenjaki jer će biti tekst otiskan u kipu. Jačke ćedu biti tematski grupirane polag sadržaja - tako ćedu biti jedne od dojdućih temov puži (jačke: Puž, puž, pusti roge van ili Puž, puž po Dunaji) i ptice (jačke: Sova sidi na panji, Tancaj, tancaj črni kos). Predvidjeni su i interaktivni elementi odnosno uputi za izdjelivanje ili nacrti za pomoljanje.

  Isto tako ćedu biti teme doprinosov nošnje, sredstva i instrumenti ki se hasnuju u folkloru. Tako neka dica dostanu osnovno znanje o folkloru i folklorne scene kot i bogat repertoar naših jačak.

  Zbog korona virusa i drugih uzrokov vjerojatno do septembra već neće biti probe Malih Hajdenjakov, tako kanu Hajdenjaki ostati povezani s dicom putem ove nove platforme »Za male i velike«.

sadržaj: Hajdenjakiprogramiranje i design: Kristijan Karall