Aktualna emisija od 30.9.2020.:

Buča i jesen

jačka:

 • Žena j' muža za buču prodala
 • Za male i velike - 10. emisija

  Buča i jesen

  Jesen je došla a tim i jesensko sadje i povrće. Današnje težišće je buča. Uz jačku "Žena j' muža za buču prodala" će ti Barbara pokazati kako se more načiniti buča iz papira, a Nina razlaže različne vrsti buč. Od buče i nij daleko do bučnjaka, ovde postoju odvisno od sela dvi varijante. I ove ćemo ti predstaviti.

  o izdanju

  moderacija i tekst: Nina Buranić
  snimke i slike: Kristijan Karall, internet
  pomagačica kot snimanja moderacije i ručni rad: Barbara Karall
  tehnička realizacija i rizanje: Kristijan Karall

sadržaj: Hajdenjakiprogramiranje i design: Kristijan Karall